Telefon: 33 49 80 801, Komórka: 600 114 350
Regulamin WIZOPAK
WIZY, ZAPROSZENIA, UBEZPIECZENIA - FORMALNOŚCI POŚREDNICTWA

1
. Wiza to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wydawane cudzoziemcom (np. obywatelom RP) przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (Wydziały Konsularne, Konsulaty Generalne) tegoż państwa.
O konieczności wymagania wizy przez dane państwo, decydują indywidualne umowy międzynarodowe między konkretnymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi (np. Unia Europejska) i ma to charakter zmienny (nie jest ustalane "raz na zawsze").

2. Wiza nie jest usługą turystyczną i nie podlega przepisom: Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884, "Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych".

3. Zamawiając u nas Wizę, Zaproszenie, Ubezpieczenie itd. zgadzają się Państwo automatycznie na nasze działanie w swoim imieniu, dotyczące wykonania stosownych usług.

4. Zamawiając u nas Wizę, Zaproszenie, Ubezpieczenie itd. zgadzają się Państwo na przestrzeganie prawa, a w szczególności zasad i przepisów dotyczacych prawa imigracyjnego, pobytowego, kodeksu wizowego, zasada kulturowych, religijnych i norm etycznych Państwa, na którego terytorium zamierzacie się Państwo udać.

5. Zamawiając u nas Wizę, Zaproszenie, Ubezpieczenie wypełniają Państwo oraz przesyłają stosowne dokumenty według wykazu poszczególnego Państwa / Państw. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów możne skutkować odmową wydania wizy, za co NIE PONOSIMY odpowiedzialności lub niemożliwością wykonania Zaproszenia bądź Ubezpieczenia.

6. Każdy konsulat MA PRAWO wezwać osobę aplikującą o wizę w celu udzielenia wyjaśnień, aplikujący wykonuje taką podróż na swój koszt własny.

7. Każdy konsulat MA PRAWO zarządzać dodatkowych dokumentów od osoby aplikującej o wizę. Przesłanie lub dostarczenie takich dokumentów aplikujący wykonuje na koszt własny.

8. Każdy konsulat MA PRAWO odmowy wydania wizy, BEZ PODANIA przyczyn, w takich sytuacjach Opłaty nie są zwracane. Sytuacje odmowy wydania wizy, zdarzają się sporadycznie lecz proszę mieć to na uwadze. Najczęstszymi powodami odmowy jest:
- BRAK WYMAGANYCH DOKUMENTÓW nie dostarczonych bezpośrednio przez OSOBĘ aplikująca (tj. Bilety - Oryginalne, potwierdzenia noclegów itd.)
- NIECZYTELNE, "BYLE JAKIE" wypełnienie wniosków wizowych
Większość w/w dokumentów jesteśmy Państwu wstanie pomoc uzyskać po WCZEŚNIEJSZYM!!! Ustaleniu, przygotowaniu oraz opłaceniu np. Noclegów, Biletów itp.

9. Otrzymanie wizy danego Państwa NIE JEST równoznaczne z wjazdem na jego terytorium, o wjeździe na obce terytorium decyduje ostatecznie Straż Graniczna i/lub służby Imigracyjne poszczególnego Państwa.

10. Dla Obywateli POLSKICH dokumentem podróży jest:
- CAŁY ŚWIAT: TYLKO Ważny Paszport lub Paszport + ważna wiza/ważne wizy, Państwa / Państw, do którego udaje się turysta.
- GRUPA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH SCHENGEN – TYLKO Ważny: Paszport lub Dowód Osobisty. Prosimy o samodzielne dokładne zapoznanie się przez wyjazdem z przepisami Imigracyjnymi danego Państwa oraz składem Państw Grupy Schengen.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ WIZOPAK
1. Nie odpowiadamy prawnie
i nie mamy wpływu, za opóźnienia dostarczenia przesyłek, a także za opóźnienia powstałe na skutek działania Poczty Polskiej, Rosyjskiej, Białoruskiej, Ukraińskiej oraz innych Państw, a także za dostawy firm kurierskich.
Przesyłki mogą podlegać zarówno kontroli celnej
jak i kontroli bezpieczeństwa, co może wydłużyć czas oczekiwania na przesyłkę i/lub realizację zakupu, usługi.

2. Nieodpowiadany prawnie, za błędy, opóźnienia, transferu gotówki lub inne błędy bankowe powstałe na drodze przelewów elektronicznych, a także za inne błędy bankowe powstałe podczas wykonywania przelewów przez klienta, które mogą doprowadzić do braku zakupu lub realizacji zamówienia jego anulacji lub opóźnienia.

3. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, podawania przez aplikującego o wizę nieprawdziwych danych lub zatajenia jakichkolwiek danych, mogących utrudnić lub uniemożliwić wydanie wizy. Osoba pisząca takie dane wykonuje to na własną odpowiedzialność, włącznie z konsekwencjami prawnymi takiego postępowania.

4. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, składania niekompletnej dokumentacji, składania błędnej dokumentacji lub błędnie wypełnionej przez aplikującego oraz dokumentacji wizowej niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy Zapytaj!, nim coś źle wypełnisz! Kto pyta nie błądzi!

5. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, składania samowolnych wniosków wizowych niezgodnych z podanymi na naszej stronie.

6. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, składania dokumentów (szczególnie: WNIOSEK WIZOWY) wypełnionych "byle jak", niechlujnie i nieczytelnie.

7. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku, samodzielnego składania dokumentów przez osobę aplikujące, do wydziałów konsularnych, konsulatów generlanych, które wykonują to na własna odpowiedzialność, a posiadają nasze ubezpieczenia, zaproszenia i inne dokumenty.

8. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku braku posiadania wizy / wiz przez osobę kupującą u nas usługi: bilety, wycieczki, wyjazdy, wyprawy itp.). Zwyczajowo informujemy o konieczności posiadania wizy / wiz, do danego Państwa, jednocześnie umożliwiamy wykonanie takiej usługi u nas. Jednak ostateczna decyzja o sposobie realizacji wykonania wizy należy do samego klienta.

9. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta ze Strażą Graniczną poszczególnego Państwa / Państw.

10. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta z Policją (Milicją) poszczególnego Państwa / Państw.

11. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta z innymi organami kontroli poszczególnego Państwa / Państw.

12. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku problemów klienta ze Strażą Graniczną, POLICJĄ, Inspekcją Celną Rzeczpospolitej Polskiej i innymi służbami.
Zwyczajowo w sytuacjach "krytycznych" zapewniamy klientowi:
- kontakt z najbliższą ojczystą Ambasadą, Konsulatem danego kraju,
- lub Ambasadą, Konsulatem UE w przypadku Obywateli Unii Europejskiej i Polskich.
W przypadku nie możliwości wykonania takiego kontaktu (tereny odlegle, brak łączności), ojczysta Placówka Dyplomatyczna klienta jest informowana o incydencie przy najbliższej możliwej okazji.

13. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku nagłych zmian kursów walut, które wpływają na cenę usług. tj. bilety, rezerwacje, zaproszenia itp. W takim wypadku mogą być wymagane dopłaty, ponieważ większość usług np. Bilety kupowane są w walutach obcych.

14. Nie odpowiadamy prawnie w przypadku nagłych zmian: opłat, taryf, kursów walut, wprowadzonych przez dane Wydziały Konsularne lub Konsulaty Generalne danego Państwa / Państw. Zmiany takie mogą wpłynąc na koszt wizy, zaproszenia itp usług. W takim wypadku mogą być wymagane dopłaty, ponieważ większość usług wykonywanych jest w walutach obcych.

REKLAMACJE
1. Reklamacje rozpatrywane są INDYWIDUALNIE, na podstawie przesłanych Oryginalnych dokumentów! tj.:
- Oryginalnych Paszportów, Oryginalnych Biletów itp. w celu weryfikacji.
- Upoważnienia Notarialnego w przypadków biletów oryginalnych, upoważniające nasza firmę do potencjalnego zwrotu biletów, w przypadku uznania reklamacji z wynikiem pozytywnym.
- Tłumaczenia przysięgłego na j. Rosyjski w/w Upoważnienia Notarialnego.

2. Oba powyższe dokumenty, Reklamujący wykonuje na koszt: własny.

3. Jakiekolwiek reklamacje po wykorzystaniu biletów, wizy, noclegów itp., nie będą rozpatrywane! Ze względów oczywistych.

4. Reklamacje przyjmowane i rozpatrywane są w formie PISEMNEJ, do 15 dni od wysłania przesyłki z biletami, wizami itd.

5. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia lub wniesienia reklamacji do 15 dni od wysłania przesyłki z biletami, wizami, sprawa ulega automatycznemu zamknięciu z wynikiem POZYTYWNYM i nie będzie podlegała reklamacji.

6. W przypadku uznania Reklamacji, zwrot płatności (lub nadpłaty) wykonywany jest TYLKO I WYŁĄCZNIE na konto z którego otrzymaliśmy wpłatę od zamawiającego.

7. Reklamacje rozpatrywane są na zasadach przepisów prawa, Kodeksu Cywilnego, Ustawy: Dz. U. Nr 223, poz. 2268, z 2004 r., z późn. Zm,”O usługach turystycznych”.

8. Sprawy sporne rozpatrujemy na drodze polubownej. W sytuacjach ewidentnego braku dobrej woli ze strony klienta, sprawy sporne kierujemy na drogę Sądową z właściwą dla Sądu Rejonowego siedziby WADI.fhu Artur PISZCZEK.
 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Wizy, Ubezpieczenia: 33-49-80-801, Fax: 33-822-33-36, Komórka: +48-600-114-350
Wizy@wadi.pl, biuro@wadi.pl, GG: 24783812,Skype: Wizy.wadi 

statystyka

Wizy Rosja, wizy Chiny, wizy Mongolia, wizy Indie, wizy Azerbejdżan, wizy Turcja.

WizoPak - wykonujemy: wizy na Białoruś, wizy do Rosji, wizy do Chin, wizy do Mongolii, wizy do Indii.

Korzystanie z serwisu Wizy.Wadi.pl, WizoPak.com, WizoPak.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WizoPak .
Opublikowane na stronach Wizy.Wadi.pl oraz WizoPak.com, WizoPak.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

WizoPak - Wykonyjemy szybko, sprawnie i profesjonalnie wizy do krajów Europy i Azji. Wizy na Białoruś - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Rosji - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Chin - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Azerbejdżanu - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Indii - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Iranu - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Kazachstanu - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Turkmenistanu - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Tadżykistanu - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Algierii - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Pakistanu - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Turcji - Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne. Wizy do Uzbekistanu- Wizy Biznesowe i wizy Turystyczne.

Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 23 0,00
2 Przesyła Kurier DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa następny dzień roboczy 29,99 23 36,89
3 Poczta Polska - List Polecony Poczta Polska - List Polecony Priorytet 15,99 23 19,67
4 Paczkomat Odbiór w Paczkomacie 15,99 23 19,67
5 Przesyłka Kurier TNT Przesyłka kurierska TNT - dostawa następny dzień roboczy 35,99 23 44,27